top of page

Privacy

De Arise website wordt beheerd door Stichting Naturalis Biodiversity Center (hierna te noemen 'Naturalis'). Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Naturalis verwerkt en beveiligt persoonsgegevens zorgvuldig.

 

Privacyverklaring Naturalis (24 mei 2018)

Deze privacyverklaring schetst de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, hoe ze worden gebruikt en voor welk doel. We raden je aan dit beleid zorgvuldig door te lezen.

Naturalis Privacybeleid

Naturalis is een onafhankelijke non-profitorganisatie. Naturalis verwerkt in principe alleen persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Wilt u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons opnemen, neem dan contact met ons op via arise@naturalis.nl

Persoonlijke gegevens

Afhankelijk van de diensten en functies die u gebruikt, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • E-mailadres

 • Inloggegevens

 • Sociale media-accounts
   

Andere persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, via correspondentie en telefonisch

 

Gegevens over uw activiteiten op onze website

IP-adres

Doeleinden

We kunnen de hierboven genoemde gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om te communiceren door middel van het versturen van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

 • Om onze service te verbeteren.

 • Om onze websites te verbeteren.

 • Om nadere informatie te verstrekken over actuele ontwikkelingen, beurzen, bijeenkomsten, producten, diensten en meer.

 • Om bezoekers- en gebruikersstatistieken samen te stellen.

 • Om aangevraagde informatie te verwerken.

 

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt, tenzij wij hiervoor uw toestemming krijgen of anderszins verplicht of toegestaan zijn op grond van wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels.

Wettelijke basis

Afhankelijk van de diensten en functies die u gebruikt, verwerken wij persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Delen met derden

We delen de verstrekte gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de levering van gevraagde diensten.

 

Wij zullen de verstrekte gegevens niet anderszins delen met andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan landen buiten de EER.

Cookies

We gebruiken analytische cookies van Google Analytics om geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website te analyseren.

 

Beveiliging en opslag

Naturalis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ondanks de vergaande inspanningen van Naturalis kan geen absolute garantie worden gegeven voor bescherming tegen alle bedreigingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is. Dit betekent dat we gegevens niet langer bewaren dan nodig is om een gevraagde dienst te leveren, met uitzondering van gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons daartoe verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van of beheerd door derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben verkregen van een ouder of wettelijke voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker minstens 16 jaar oud is. Daarom moedigen we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U vindt de huidige verklaring op onze website. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop Naturalis uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

 

Persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen

Als u een account heeft, kunt u inloggen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook het contactformulier gebruiken om contact met ons op te nemen met een dergelijk verzoek, bezwaar te maken tegen verwerking, toestemming in te trekken of een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen.

Nederlands College Bescherming Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Naturalis. Mochten wij uw klacht niet in onderling overleg kunnen oplossen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder

bottom of page