top of page
IMG_0622.JPG

Digitale sensoren voor het identificeren van soorten en hun eigenschappen

Verloop-80%.png

 Monitoring Demonstration Sites

Het MDS-team is bezig met het opzetten, beheren en onderhouden van digitale sensoren voor het identificeren van soorten en hun eigenschappen, en demonstreert en innoveert daarmee het gebruik van camera's, geluidsapparatuur, radar en andere sensortechnologieën voor ecologisch onderzoek en monitoring van de biodiversiteit.

Op geselecteerde locaties in Nederland zijn verschillende digitale sensoren opgesteld om de geautomatiseerde identificatie van Nederlandse soorten en het monitoren van de biodiversiteit te laten zien. Het gaat dan met name het voorkomen, de overvloed, het gedrag, de biomassa en de beweging van soorten door ruimte en tijd. De sensoren omvatten een reeks gestandaardiseerde en geautomatiseerde methoden om soorten te detecteren en te volgen, waaronder cameravallen, geluidsapparatuur, radarsystemen en biologgers. Samen met aanvullende sensoren (bijvoorbeeld fenocams en weerstations), het gelijktijdig verzamelen van DNA-materiaal voor sequencing (bijvoorbeeld uit bodem- en watermonsters) en veldbemonstering met traditionele methoden (bijvoorbeeld malaisevallen), faciliteren we multimodale data-integratie en innovatie van sensornetwerken en nieuwe technologieën voor monitoring van de biodiversiteit.

Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.

Onze sensoren

Hier zijn enkele van de sensoren die we nu gebruiken, maar ARISE is een plug-and-play infrastructuur die input van allerlei apparaten kan toevoegen. Neem contact op met ons Team Biocloud als je wilt weten hoe jouw apparatuur kan samenwerken met ARISE.

Arise sponsor
Arise sponsor
Arise sponsor
Arise sponsor
bottom of page