top of page

Samenwerken met Staatsbosbeheer

De afgelopen week hebben ARISE en Staatsbosbeheer hun krachten gebundeld om een belangrijke stap te zetten voor de Nederlandse biodiversiteit. Door het plaatsen van verschillende insectenvallen in het Leenderbos (NB) en de iets zuidelijker gelegen Groote Heide zullen we niet alleen een dieper inzicht krijgen in de biodiversiteit van deze gebieden, maar ook nieuwe soorten verzamelen voor de DNA-referentiebibliotheek. Een van de ambities van Arise is immers om alle (meercellige) biodiversiteit te kunnen identificeren aan de hand van DNA.


Eerder is het sampling team van ARISE projecten begonnen in diverse gebieden, zoals de Oostvaardersplassen (lees meer), het Noord-Hollands duinlandschap en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Om een compleet beeld te krijgen van de Nederlandse biodiversiteit is het noodzakelijk om alle verschillende habitats te onderzoeken. Het project in Leenderbos en de Groote Heide biedt maar liefst zes nieuwe habitats, die een schat aan nog niet genetisch in kaart gebrachte soorten herbergen.


Het beheer van het projectgebied ligt in handen van Staatsbosbeheer. Biodiversiteit speelt een sleutelrol in de besluitvorming rondom het behoud van dit prachtige stuk Brabantse natuur. De vallen helpen bij het vergelijken van gebieden die op verschillende manieren zijn beheerd. Dat onderzoek, uitgevoerd door Naturalis Biodiversity Center, zal straks helderheid bieden over de impact van het beheer op de biodiversiteit op de zes verschillende locaties. De opbrengst van de vallen zal dus mogelijk implicaties hebben voor toekomstig beheer en behoud. Dit gezamenlijke initiatief benadrukt het belang van samenwerking tussen wetenschap en natuurbeheer om onze kostbare biodiversiteit te behouden.


A Malaise trap in a field of heather

Comments


bottom of page